Open Education vraagt om strategische keuzes hogeronderwijsinstellingen

Vorig artikel Volgend artikel

Het rapport ‘Open en online onderwijs en de toekomst van het Nederlandse hoger onderwijs’ roept Nederlandse universiteiten en hogescholen op om op korte termijn strategische keuzes te maken over Open Education. De snelle, wereldwijde ontwikkeling van open online onderwijs, die mogelijk een disruptief effect heeft op het huidige verdienmodel van hoger onderwijs, vraagt daarom.

Digitale revolutie
De impactanalyse die Cap Gemini in opdracht van SURF heeft uitgevoerd, behandelt het speelveld van open en online onderwijs, de kansen en bedreigingen voor Nederlandse hogeronderwijsinstellingen en het Nederlands onderwijsbestel. Het rapport biedt vier concrete aanbevelingen voor het Nederlandse hoger onderwijs. Op de vraag of Open Education een mediahype is of een digitale revolutie, antwoordt het rapport dat het eerder naar een revolutie neigt. De kansen liggen hierbij vooral op het gebied van blended learning: mengvormen van online onderwijs en onderwijs op de campus.

Instellingsbrede visie en internationalisering
Het eerste advies luidt: het komen tot een instellingsbrede visie en strategie ten aanzien van open en online onderwijs. Gegeven de potentiële impact van toekomstige marktontwikkelingen op het verdienmodel van de instelling wordt aangeraden een bewuste keuze te maken voor een voorloperstrategie of een volgerstrategie. Het tweede advies is de visie te verbinden met een internationaliseringsstrategie voor online onderwijs, niet alleen per instelling, maar ook sectorbreed en nationaal.

Belang samenwerkingspartners
Het derde advies betreft het stimuleren van innovatie door belemmeringen in regelgeving weg te nemen en financiële ruimte te creëren om te experimenteren. Het vierde en laatste advies is: zoek de juiste samenwerkingspartners. Zowel bij een voorloperrol als een meer volgende strategie is samenwerking met de overheid, het bedrijfsleven en andere hogeronderwijsinstellingen raadzaam.

Brede scope
In de impactanalyse is op verzoek van SURF voor een breed perspectief gekozen. Het rapport behandelt Open Distance Learning (ODL), OpenCourseWare (OCS) en Open Educational Resources (OER). Ook komen de opkomst en gestage groei van allerlei vormen van online onderwijs, waaronder de populaire MOOC’s (Massive Open Online Course) aan de orde. De verkenning is geschreven vanuit een economisch en bedrijfskundig perspectief, waarbij met name de internationale concurrentieverhoudingen tussen universiteiten en hogescholen aan bod komen.

Disruptive innovation
Traditionele universiteiten en hogescholen bieden duurzaam en daardoor kostbaar contactonderwijs op de campus aan. De technologie van nieuwe toetreders die zich specialiseren in online onderwijs, zoals Coursera, edX en Udacity, ontwikkelt zich dermate snel dat het aanbod concurrerend wordt. De verhoudingen tussen oude en nieuwe actoren zijn daarmee drastisch aan het veranderen.

Het gehele rapport kunt u hier downloaden.

Ook nieuws plaatsen op DC Business?

Meer info
Verder lezen op DC Business
Reageren is uitgeschakeld omdat er geen cookies opgeslagen worden.

Cookies toestaan Meer informatie over cookies