Eenderde medewerkers zegt baan op als ze hun mobiele apparaat niet op het werk mogen gebruiken

Vorig artikel Volgend artikel

VMware, Inc (NYSE: VMW), wereldwijd leider in virtualisatie en cloud-infrastructuur, maakt de resultaten bekend van een Europees onderzoek dat de spanning laat zien waarmee Europese organisaties worden geconfronteerd als het gaat om mobiele apparaten en applicaties in de werkomgeving. Het merendeel (69 procent) van de Nederlandse kantoormedewerkers is van mening dat hun organisatie hen niet de juiste mobiele middelen en applicaties biedt om productief en efficiënt te zijn. Ook is 60 procent van mening dat hun organisatie niet het mobiliteitsbeleid biedt dat hen de flexibiliteit geeft om effectief buiten kantoor of onderweg te werken. Meer dan een derde (35 procent) van de Nederlandse werknemers zou zelfs overwegen om bij hun organisatie te vertrekken wanneer zij hun mobiele apparaat niet voor het werk zouden mogen gebruiken.

IT-afdelingen zijn momenteel niet in staat om aan de behoeften van werknemers te voldoen. Het Europese onderzoek, uitgevoerd door Vanson Bourne in opdracht van VMware, laat zien dat twee derde van alle IT-beslissers in Nederland (66 procent) aangeeft dat hun afdeling niet aan de mobiele behoeften van werknemers in de organisatie kan voldoen.

Het is bemoedigend dat organisaties erkennen dat een Bring Your Own Device (BYOD)- beleid de productiviteit en de tevredenheid van werknemers kan verhogen en van plan zijn om hierop actie te ondernemen. Bijna twee derde (63 procent) van de Nederlandse IT-beslissers zegt dat zij BYOD hebben geïmplementeerd of van plan zijn BYOD te implementeren. Meer dan een derde hiervan (38 procent) geeft aan dat de reden hiervan was om talent te behouden en aan te trekken. Kijken we naar Europa als geheel, dan geeft meer dan de helft (54 procent) van de ondervraagde Europese IT-beslissers aan dat zij in 2013 nieuwe systemen en beleid ontwikkelen, of gaan ontwikkelen, waarbij er vanuit wordt gegaan dat medewerkers mobiel zijn en op afstand toegang hebben tot data en eerder regel is dan uitzondering. In Nederland is dit niet het geval, daar geeft een derde van de ondervraagde IT-beslissers (34 procent) aan dat zij in 2013 nieuwe systemen en beleid ontwikkelen of gaan ontwikkelen.

“Dit is het bewijs van een opkomende groep van mobiele rebellen - een nieuwe golf van medewerkers die hun mobiele apparaat in hun voordeel gebruikt om effectiever te werken en innovatie aanjaagt”, zegt Brian Gammage, chief market technologist bij VMware. “Veel organisaties proberen deze trend bij te benen; als medewerkers niet worden voorzien in de mobiele middelen die zij nodig hebben, zullen veel van hen zelf initiatief nemen en voor verandering zorgen. Slimme organisaties erkennen dit en geven prioriteit aan formele mobiliteitsstrategieën om hiermee de initiatieven van medewerkers te benutten en concurrentievoordeel te bieden.”

Beveiligingsrisico’s
Het onderzoek wijst ook op de beveiligingsrisico’s die IT-afdelingen te wachten staan wanneer zij hier niet aan mee doen. Iets meer dan de helft (56 procent) van de Nederlandse IT-beslissers gelooft dat bedrijfsinformatie op persoonlijke apparaten wordt opgeslagen. Bijna driekwart (71 procent) van hen vermoedt dat de informatie commercieel gevoelig kan zijn. Hun vermoedens zijn gegrond: iets meer een derde (34 procent) van de ondervraagde Nederlandse werknemers is ervan overtuigd dat de data die zij op hun privé-apparaat opslaan niet commercieel gevoelig is, waaruit blijkt dat de grote meerderheid hier niet zeker van kan zijn.

“Veel bedrijven moeten een dunne lijn bewandelen tussen het omarmen en het promoten van de flexibele werkcultuur, terwijl ze daarnaast corporate intellectueel eigendom en klantgegevens moeten beschermen. Er ontstaat een mobiele opstand en dat veroorzaakt management- en beveiligingsuitdagingen voor IT-afdelingen”, zegt Gammage. “Er ligt echter ook een grote kans. VMware gelooft dat alternatieve eigendomsmodellen voor organisaties zoals BYOD geïmplementeerd kunnen worden met behulp van een geïntegreerde benadering van personeelsmobiliteit. Dit kan bedrijven helpen om de productiviteit van personeel te verbeteren, sneller toegang te krijgen tot nieuwe innovatie en differentiatie te bereiken, zonder afbreuk te doen aan de informatiebeveiliging of zakelijke veerkracht.”

Aanvullende resultaten:

Meer dan de helft van de Nederlandse kantoormedewerkers (68 procent) heeft de beveiligingsrisico’s overwogen die komen kijken bij het opslaan van bedrijfsinformatie op gratis online file hosting-services, maar drie op de tien medewerkers (31%) is zich bewust van de risico’s en uploadde de bedrijfsdocumenten hoe dan ook.

Volgens de Europese IT-beslissers is bijna de helft (45 procent) van het senior management zich bewust van de problematiek rondom het opslaan van commercieel gevoelige data op de mobiele apparaten van medewerkers maar maken zich hier of geen zorgen over of denken niet dat het prioriteit heeft. In Nederland is volgens 29 procent van de IT-beslissers het senior management zich hiervan bewust. Het niveau van laksheid van dit probleem door het senior management komt het meeste voor in Italië (70 procent).

De overgrote meerderheid van de Nederlandse kantoormedewerkers (91 procent) die toegeeft vanaf zijn of haar persoonlijke apparaat toegang te hebben tot bedrijfsgegevens, wordt hiervoor niet terechtgewezen door hun manager of HR. Nederlandse managers wijzen hun medewerkers het minst terecht, in vergelijking met de rest van Europa.

De top vijf verzoeken van mobiele apparaten en toegang tot applicaties om effectief te werken zijn volgens Nederlandse IT-beslissers:

Toegang tot e-mails vanaf mobiele apparaten   44 procent

Bedrijfsintranet                                                           36 procent

Roosters                                                                          34 procent

Kostenbeheer                                                                31 procent

VPN                                                                                 28 procent

Ook nieuws plaatsen op DC Business?

Meer info
Verder lezen op DC Business
Reageren is uitgeschakeld omdat er geen cookies opgeslagen worden.

Cookies toestaan Meer informatie over cookies