EMC voorspelt tien belangrijkste IT-ontwikkelingen voor 2013

Vorig artikel Volgend artikel

EMC, marktleider in informatie-infrastructuuroplossingen, heeft de tien belangrijkste ontwikkelingen voor 2013 op het gebied van IT op een rijtje gezet.

1. IT verschuift van kostenbesparingen naar waardecreatie
Er is een verschuiving gaande in gesprekken die klanten voeren. Zo werd drie jaar geleden 4 van de 5 conversaties gevoerd over hoe efficiënter te worden en geld te besparen. Nu gaan 4 van de 5 gesprekken over hoe genereren we meerwaarde voor de business? Beide sluiten elkaar niet uit, echter de meeste IT-afdelingen zijn niet opgezet als bedrijfsonderdelen die waarde moeten creëren. Hier is dus een aanzienlijke transformatie noodzakelijk. Deze is in het afgelopen jaar al ingezet en zal in 2013 een hoogtepunt bereiken.

2. Digitale business modellen worden belangrijker dan afzonderlijke factoren
Er bestaat een interessant acroniem: SMAC (social, mobile, analytics, cloud). Onderwerpen die populairder zijn dan ooit. De relevantie van ieder onderwerp afzonderlijk staat in schril contrast tot de inzet van de combinatie. Door het strategisch inzetten van de SMAC-elementen ontstaat een krachtig digitaal business model waarmee bedrijven zichzelf kunnen transformeren.

3. Het management moet zich verdiepen in digitale mogelijkheden
Veel managers hebben onvoldoende kennis om te beoordelen hoe technologie effectief kan worden ingezet in hun organisatie. Ze zijn bekend met financiën, personeelszaken, marketing en logistiek. Echter ze beseffen nog onvoldoende de mogelijkheden die digitalisering met zich meebrengt. De wereld wordt gedomineerd door digitale business modellen. Om hiervan te kunnen profiteren is het zaak te begrijpen wat technologie voor een organisatie kan betekenen.

4. Medewerkers gaan 100% mobiel - met of zonder de IT-afdeling
Mobiele apparaten hebben de manier waarop we werken en leven sterk veranderd. Altijd en overal verbonden zijn met verschillende applicaties en platformen is heel normaal. Helaas hebben de meeste IT-afdelingen nog weinig mogelijkheden om de consumptie van mobiele diensten door kenniswerkers te beheren en faciliteren. Hierdoor zoeken werknemers zelf manieren om dit te regelen. In 2013 is het onvermijdelijk dat IT-afdelingen zakelijke mobiele omgevingen ontwikkelen die hoogwaardige (zakelijke) diensten bieden. Zowel om de veiligheid van organisaties te waarborgen, als de productiviteit van werknemers volledig te faciliteren.

5. Er komt een nieuwe golf van analytici
In tijd met veel concurrentie maken bedrijven gebruik van data analytics om ieder voordeel te kunnen benutten. Nieuwe technieken als analytics as a service worden vergezeld door de komst van opleidingen over hoe deze nieuwe tools in de praktijk het beste kunnen worden benut. De wereld zal in de toekomst nog steeds analytici nodig hebben. Echter analytisch inzicht wordt ook snel een vereiste voor andere werknemers.

6. IT-afdelingen gaan over op Big Data analytics
Big Data lijkt een van de tools die ingezet kan worden voor ieder zakelijk probleem. Ook IT-afdelingen zullen zelf Big Data analytics gaan inzetten om processen beter te laten verlopen. Zo kan bijvoorbeeld effectiever ingespeeld worden op pieken in capaciteit of kunnen op voorhand mogelijke haperingen in het leveren van services worden gedetecteerd. Security professionals lopen voorop in het gebruik van Big Data analytics. Echter andere disciplines zoals applicatie- en infrastructuurbeheerders zullen ook gebruik gaan maken van deze technologie.

7. Er komt meer flexibiliteit in de ontwikkeling van apps
Het lijkt soms alsof de voorkeur van bedrijven ligt bij de ontwikkeling van grote applicaties, met uitgebreide teams en aanzienlijke investeringen. Hierdoor ontbreekt de flexibiliteit om snel in te kunnen spelen op behoeften van de business. Het wordt makkelijker een idee voor een applicatie sneller om te zetten in een prototype. Hiermee kan beter worden ingespeeld op kansen waarmee het concurrentievoordeel van organisaties wordt vergroot.

8. Alles wordt software geleverd als een service
Als software-gebaseerd de manier definieert hoe IT-diensten worden geleverd, dan beschrijft ‘as-a-service’ hoe deze door gebruikers worden gewenst. Gebruikers willen software gebruiken wanneer het hen uitkomt, niet eerder en niet later. Meer IT-leveranciers zullen overgaan op het nieuwe vraag- en aanbodconcept. IT-diensten geleverd door een dynamische verzameling virtuele bronnen en flexibel geconsumeerd als een dienst.

9. Gebruikers vragen om nieuwe benadering van security
Bedrijven hebben als het op data aankomt steeds meer te verliezen en worden vaker aangevallen door cybercriminelen. De traditionele benaderingen zijn niet afdoende om hen hier tegen te beschermen. Er zullen daarom nieuwe filosofieën, processen en modellen ontstaan rond cyber security. In 2012 waren het nog de leveranciers die aangeven dat deze noodzakelijk zijn. In 2013 zullen we deze roep ook vanuit gebruikers van beveiligingstechnologieën horen en vanuit de overheid in het bijzonder.

10. Data groeit sneller dan de opslagcapaciteit
Er wordt volgend jaar wederom meer data gecreëerd. Echter de capaciteit om al deze data op te slaan, schiet tekort. Ook wordt opslag vaak nog alleen gezien als kostenpost. Er moeten dus keuzes gemaakt worden welke data waardevol is en waar bedrijven in willen investeren. Ook ziet men steeds meer de waarde die de petabytes aan data een organisatie kunnen opleveren. Big Data analytics speelt hierbij vanzelfsprekend een cruciale rol.

Ook nieuws plaatsen op DC Business?

Meer info
Verder lezen op DC Business
Reageren is uitgeschakeld omdat er geen cookies opgeslagen worden.

Cookies toestaan Meer informatie over cookies